คอนดัวร์ เอ อาร์ พี

คอนกรีต ชนิดยืดหยุ่น เซ็ทตัวได้รวดเร็ว สำหรับงานซ่อมแซม แท็กซี่เวย์ ทางหลวง รอยต่อสะพาน ที่ต้องรองรับแรงสั่นสะเทือนสูง

Bridge Crack
Condur-ARP

จุดเด่นของ คอนดัวร์ เอ อาร์ พี

  • มีความ ยืดหยุ่นและไม่ทำลายผิวคอนกรีต
  • คอนดัวร์ เอ อาร์ พี เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและมีความยืดหยุ่นในตัว ยืดอายุการใช้งานพื้นที่บริเวณที่ซ่อมได้ยาวนานกว่า
  • เมื่อเทียบกับวัสดุซ่อมประเภทอื่นที่มีความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว เมื่อนำไปซ่อมบริเวณที่เป็นคอนกรีตที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวในลักษณะเดียวกัน จึงส่งผลให้พื้นที่โดยรอบที่ซ่อมไว้หรือพื้นที่ๆ ฉาบซ่อมเกิดการชำรุดหลังการซ่อมได้ง่ายและรวดเร็ว
  • คอนดัวร์ เอ อาร์ พี เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวของคอนกรีตในบริเวณที่ซ่อมจึงไม่เกิดปัญหาการถูกทำลายของพื้นที่บริเวณที่ซ่อมหรือพื้นที่บริเวณที่ฉาบซ่อมไว้ จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
  • ทนแรงอัดได้สูงกว่า และ มีความยืดหยุ่น คอนดัวร์ เอ อาร์ พี สามารถรองรับ/ทนแรงอัดได้สูงก่อนที่จะเกิดการแตกหัก ตัววัสดุจะปล่อยให้เกิดการยืดหยุ่นตัวและคืนสู่สภาพเดิม
  • ความต้านทานต่อแรงกระแทกสูง: ภายใต้สภาวะที่หนาวเย็น คอนดัวร์ เอ อาร์ พี ยังคงมีความต้านทานแรงกระแทกได้สูง ต่างกับวัสดุประเภทอีพ็อกซี่และคอนกรีต
  • ทนทานต่อสารเคมี, ทนทานต่อรังสียูวี สีไม่เปลี่ยน
Share