วัสดุกันซึมกันซึม โดยปฏิกริยาคริสตัลไลซ์เซชั่น

คอร์มิกซ์ ยังคงรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำ ในการนำเสนอความล้ำหน้าของระบบกันซึมด้วยโซลูชั่นที่คุ้มค่าและคุณค่าด้านวิศวกรรมในป้องกันการรั่วซึมได้ยาวนานยิ่งขึ้น สำหรับโครงการก่อสร้างใหม่และโครงการซ่อมแซมโครงสร้างเดิม

วัสดุกันซึมจากคอร์มิกซ์พร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของผู้รับเหมาก่อสร้างรุ่นใหม่ ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัย ได้แก่

 • คอนไทท์ ซีลเอซี (Link TDS)
 • คอนไทท์ เอช เอช เอช (Link TDS)
 • คอร์มิกซ์ เอชทูโอ สต็อป (Link TDS)

คอนไทท์ ซีล เอซี: หนึ่งเดียวของระบบกันซึมที่ ไม่ต้องบ่มน้ำ (Link TDS)

 • ป้องกันการรั่วซึมตลอดอายุคอนกรีต
 • เป็นระบบกันซึมที่บ่มคอนกรีตด้วยอากาศ (Air Curing) ไม่ต้องบ่มน้ำ
 • ประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องบ่มน้ำ ทำงานเร็วกว่าระบบปกติถึง 48 ชม.
 • ไม่มีการรั่วไหลของน้ำเพราะไม่ต้องบ่มคอนกรีต
 • ทำงานได้แม้ในอุณหภูมิที่ต่ำถึง -4 องศาเซลเซียส

คอร์มิกซ์ เอชทูโอ สต็อป: กันซึมที่เพิ่มพลังปกป้องคอนกรีตได้ถึง 2 ต่อ (Link TDS)

 • พลังปกป้อง1: ป้องกันการรั่วซึม ตลอดอายุคอนกรึต
 • พลังปกป้อง 2: ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต

คอนไทท์ เอชทูโอ สต็อป เป็นวัสดุกันซึม/เพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีต คุณภาพสูง (มีทั้งแบบน้ำและแบบผง) ที่รวมคุณสมบัติในการปกป้องสองแบบเข้าด้วยกันในวัสดุเดียว คือ ป้องกันการรั่วซึมตลอดอายุคอนกรีต และ ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต

คอนไทท์ เอช เอช เอช : เทคโนโลยีกันซึม แบบ 3 ประสาน กันซึมทุกมิติ (Link TDS)

 • Hydrophilic คุณสมบัติของสารที่ชอบน้ำ ของระบบคริสตัลไลน์ ทำหน้าที่ปกป้องตลอดอายุคอนกรีต
 • Hydrophobic คุณสมบัติของสารที่ไม่ชอบน้ำ จึงช่วยลดการแทรกซึมของน้ำที่จะเข้ามาในคอนกรีต
 • Hygroscopic คุณสมบัติในการดูดความชื้น ที่ผสมในคอนไทท์ เอชเอชเอช จึงช่วยดูดความชื้นจากอากาศบริเวณผิวคอนกรีต

ด้วยกลไกการทำงานแบบ 3 ประสาน จาก 3 คุณสมบัติของสารพิเศษในคอนไทท์ เอชเอชเอช (hydrophilic, hydrophobic and hygroscopic) ทำให้คอนกรีตมีความทนทาน มีประสิทธิภาพในการป้องกันสารเคมีที่เกิดจากน้ำ, การละลายของน้ำแข็ง (ในประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นจัด) ฯลฯ จึงปกป้องและกันซึมได้ตลอดอายุคอนกรีต

ปฏิกริยาคริสตัลไลซ์เซชั่น

Share