เพิ่มคะแนน LEED ให้กับอาคาร ด้วยการเลือกใช้กันซึมคริสตัลไลน์จากคอร์มิกซ์

คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในปัจจุบัน กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ รวมไปถึงวงการก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร เริ่มมีการปรับเปลี่ยน ด้วยการสร้างอาคารที่มุ่งเน้นไปด้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นั่นคือ อาคารเขียว แต่การก่อสร้างอาคารเขียวก็มิใช่เรื่องง่าย ต้องมีมาตรฐานและกฏเกณฑ์ในการประเมินด้วยว่าจะเป็นอาคารเขียวได้หรือไม่ ซึ่งมาตรฐานนี้เรียกว่า LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินระดับนานาชาติที่แสดงถึงมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารเขียว ที่ดำเนินการโดยองค์กรที่เรียกว่า U.S. Green Building Council (USGBC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการประเมินอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่ว่าเป็นอาคารที่มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอาคารเขียว (Green Building)

หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวนั้นมีหลากหลายปัจจัยด้วยกัน หนึ่งประเด็นที่สำคัญคือการเลือกใช้วัสดุที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ด้วยคอร์มิกซ์เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ เพราะการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนา เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบกันซึม คือ กันซึมคริสตัลไลน์ หรือกันแบบสร้างผลึกในเนื้อคอนกรีต ซึ่งระบบกันซึมคริสตัลไลน์ของคอร์มิกซ์ ได้พยายามนำเสนอโซลูชั่นกันซึมแบบคงอยู่ถาวรและมีความยั่งยืนต่อสิ่งก่อสร้าง

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์คริสตัลไลน์ของเราสามารถนำไปสู่การเพิ่มคะแนน LEED และสร้างมูลค่าให้กับการพัฒนาอาคารให้เป็นอาคารเขียวได้ โดยอาศัยองค์ประกอบเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่

  • วัสดุจะต้องไม่มีส่วนประกอบอินทรีย์ประเภทสารละลายซึ่งระเหยง่าย (VOCs: Volatile Organic Compounds) หรือใช้วัสดุอันตรายในผลิตภัณฑ์
  • วัสดุสามารถช่วยลดการใช้น้ำ
  • วัสดุสามารถช่วยลดการใช้พลังงาน
  • บรรจุภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ง่ายหรือสามารถนำรีไซเคิลได้
  • ผลิตภัณฑ์สามารถยืดอายุโครงสร้างได้ยาวนานขึ้น
  • วัสดุไม่มีผลกระทบด้านการยึดเกาะของความร้อน
  • ปริมาณการใช้กาลังทรัพยากรจำนวนคนลดลง
Share