ยืนหนึ่ง ซีเมนต์กันซึมตกผลึก (คริสตัลไลน์) คอนไทท์ ซีล เอซีซีไอ

 หมดปัญหารั่วซึมตลอดอายุคอนกรีต เสริมแกร่งกันสนิมให้โครงสร้าง 

คอร์มิกซ์ได้ฉายภาพให้เห็นถึงการพัฒนาน้ำยาผสมคอนกรีต ชนิดตกผลึก (คริสตัลไลน์) ที่ผสมสารยั้บยั้งการกัดกร่อนในคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยี CI (Corrosion Inhibitor) ป้องกันปัญหาการกัดกร่อนภายในโครงสร้างคอนกรีต ในบล็อก  คอร์มิกซ์ เอชทูโอสต็อป พลัส ซีไอ (Cormix H2O Stop+CI) ซึ่งเป็นการปลดล็อกปัญหาคอนกรีตแตกร้าวจากภายในจนเกิดรอยร้าวส่งผลให้น้ำซึมผ่านเข้ามาในคอนกรีตได้

Crystalline working

คอร์มิกซ์ยังได้นำความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับคอนกรีตและเคมีภัณฑ์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าที่เหนือกว่าคุณสมบัติกันซึม ตกผลึก (คริสตัลไลน์) ที่นอกจากนำเสนอในรูปของน้ำยาผสมคอนกรีตแล้ว ยังออกแบบในรูปของซีเมนต์กันซึม ด้วยเทคโนโลยีนาโนและการทำงานในระดับโมเลกุลทำให้คอร์มิกซ์ได้พัฒนาซีเมนต์กันซึมตกผลึก (คริสตัลไลน์) ซีไอ (CI: Corrosion Inhibitor) ขึ้นมาพร้อมๆกัน

 

คอนไทท์ ซีล เอซีซีไอ (Contite Seal ACCI) ออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ติดตั้งระบบกันซึมที่นิยมการติดตั้งแบบน้ำปูนข้นด้วยวิธีการทา (Slurry) โดยวัสดุกันซึมหลังจากติดตั้งจะเป็นลักษณะเมมเบรนติดกับพื้นผิวคอนกรีต รวมถึงติดตั้งด้วยวิธีโรยแห้ง (Dry Shake) ได้เช่นกัน

คอนไทท์ ซีล เอซีซีไอ (Contite Seal ACCI) มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่ากันซึมตกผลึก (คริสตัลไลน์) แบบดั้งเดิมอย่างไรบ้าง ?

 

 

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์   

 1. ไม่ต้องบ่มน้ำ จึงลดระยะเวลาในการทำงานได้ถึง 2 วัน 48 ชั่วโมงและลดการสิ้นเปลืองน้ำ
 2. ผสมสารยับยั้งการกัดกร่อนในคอนกรีต ให้กับเหล็กเสริมในคอนกรีต
 3. เป็นระบบ One Coat ทาชั้นเดียว แตกต่างจากกันซึมตกผลึกทั่วไป มีอัตราการใช้งานที่ 1 กก/ตรม. ใน 1 ชั้น
 4. เป็นกันซึมถาวรที่ทำปฏิกิริยากันซึมตลอดอายุโครงสร้างคอนกรีตและรับประกันโดยคอร์มิกซ์
 5. ผสานเทคโนโลยีป้องกันสนิมเหล็กเสริมในตัว

 

 

คุณประโยชน์เพิ่มเติม

 1. ปลอดสาร VOCs ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้ใข้งาน
 2. สามารถรีไซเคิลได้
 3. เป็นโซลูชั่นกันซึมแบบถาวร ดังนั้นจึงไม่มีค่าบำรุงรักษาหลังการติดตั้ง
 4. สามารถพ่นได้ ติดตั้งง่าย
 5. เป็นกันซึมชนิดไร้รอยต่อ เนียบสนิทเป็นชิ้นเดียวกัน
 6. ไม่สามารถทำให้วัสดุที่ติดตั้งแล้วเสียหายได้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของคอนกรีต
 7. ไม่ต้องมีวัสดุใดๆ มาป้องกันหลังจากติดตั้งแล้ว
 8. ทนต่อสารเคมี
 9. คอร์มิกซ์มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสำหรับงานซ่อมและยางบวมน้ำที่ต้องใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
Share