งานซ่อมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม

คอร์มิกซ์ ได้พัฒนาเคมีภัณฑ์ สำหรับงานเกราท์ เพื่อปิดรอยแตกร้าว ทั้งในสภาวะที่แห้ง เปียกชื้น รวมถึงวัสดุหยุดน้ำรั่วรุนแรงที่มีแรงดันสูง ระบบงานซ่อมรอยแตกร้าวและหยุดน้ำรั่วซึมของคอร์มิกซ์ ช่วยปิดรอยแตกร้าว, รอยรั่วซึม, ปิดรอยต่อร่องคอนกรีต,  หยุดการรั่วไหล หยุดการรั่วซึมในระบบท่อต่างๆ  สร้างเสถียรภาพและปรับปรุงดิน ป้องกันแรงดันน้ำจากการขยายตัวจากรอยแยกในจุดบกพร่องที่สำคัญ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับโครงสร้าง

การปิดรอยแตกร้าวด้วย วัสดุโฟม เรซิ่น และเจล จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากปัญหาการซึมผ่านของน้ำในโครงสร้างใต้ดิน โดยจะปิดรอยแตกร้าวและทำปฎิกิริยาเพื่อไล่น้ำและเป็นการปิดรอยแตกร้าว  และหยุดน้ำรั่วไหลรุนแรงในโครงสร้างได้อย่างถาวร

สาเหตุของการเกิดรอยร้าว รอยรั่ว

ชนิดของรอยรั่วและขนาดของรอยร้าวจะเป็นตัวบ่งชี้วิธีการแก้ไขปัญหาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ่อมได้ดีที่สุด ฝ่ายเทคนิคบริการของคอร์มิกซ์พร้อมที่จะให้คำแนะนำและเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณ

การแก้ไขปัญหารอยร้าว

 • รอยแตกร้าวเล็กๆ ที่มีน้ำซึมไหลออกมา สามารถใช้โพลียูรีเทน เรซิ่น และ โฟม ที่มีความหนืดต่ำมากๆ ร่วมกัน หรือ ใช้ คอนไทท์ พียูอี 400/อี401 ชนิด 2 in 1 ได้เช่นกัน

คอร์มิกซ์ มีผลิตภัณฑ์เพื่อปิดรอยร้าว ทั้งชนิดที่เป็นโพลียูรีเทนและอีพ็อกซี่ (การแตกร้าวที่ไม่มีน้ำรั่วซึม) สำหรับรอยแตกร้าว(Hairline Crack)

 • สำหรับการหยุดน้ำชนิดน้ำรั่วรุนแรง ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกริยาหยุดน้ำได้อย่างรวดเร็ว ชนิดเจลหรือโฟม ซึ่งมีคุณสมบัติทำปฏิกิริยาหยุดน้ำได้อย่างรวดเร็วมาก และน้ำไม่สามารถชะผลิตภัณฑ์ออกไปได้ (เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะไปรวมตัวกับน้ำกลายเป็นเจล และเมื่อวัสดุไหลผ่านช่องว่างระหว่างดินก็จะไปรวมตัวกับดินหรือทรายช่วยให้ดินหรือทรายจับตัวกันแน่นขึ้น)  วัสดุนี้สามารถใช้ร่วมกับซีเมนต์ปลั๊กได้ และยังใช้ในขั้นตอนหยุดน้ำก่อนทำการเกราท์ หรือ หยุดน้ำด้วยวิธีโอคุม (Oakum) ได้ด้วยเช่นกัน

 


VDO: Cormix_Contite G600 by Oakum Technique 2012

นอกเหนือจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการหยุดน้ำรั่วชนิดรุนแรง ต้องมีคุณสมบัติในการขยายตัวในอัตราที่สูงมากเพื่อเติมเต็มช่องว่างขนาดใหญ่ในดินหรือโพรงที่อยู่ใต้ดิน ทั้งนี้เพื่อสนองตอบความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจของโครงการด้วยเช่นกัน

โซลูชั่นสำหรับงานซ่อมแซมรอยร้าว รอยรั่ว สามารถใช้ได้กับโครงสร้างต่างๆ ดังนี้

 • เขื่อน
 • อุโมงค์
 • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
 • กำแพงกันคลื่น กำแพงกั้นน้ำ กำแพงกันดิน
 • ระบบโครงสร้างใต้ดินทุกประเภท
 • สระว่ายน้ำ
 • แทงค์
 • อุโมงค์
 • งานโครงสร้างใต้ดินต่างๆ

 

โซลูชั้นงานปิดรอยแตกร้าว รอยรั่ว หยุดน้ำรั่วซึม

ประเภทของรอยแตกร้าว รอยรั่ว ผลิตภัณฑ์ TDS
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัวได้
(พื้นที่แห้ง)
คอนไทท์ พียูอี 200/201
รอยร้าวที่ไม่เคลื่อนตัว/หยุดนิ่ง (พื้นที่แห้ง)
คอนไทท์ พียูอี300/301
คอนดัวร์ เอสซี
รอยร้าวที่มีน้ำหยด/ไหลซึม (ไม่รุนแรง)
คอนไทท์ พียูอี400/อี401
รอยร้าวที่มีน้ำหยด/ไหลซึม (เคลื่อนตัวได้)
ใช้คอนไทท์ พียู100/101 เพื่อหยุดน้ำ
จากนั้นใช้ คอนไทท์ พียูอี 200/201 เพื่อปิดรอยร้าว
รอยร้าวที่มีน้ำหยด/ไหลซึม (ไม่เคลื่อนตัว)
ใช้คอนไทท์ พียู100/101 เพื่อหยุดน้ำ
จากนั้นใช้ คอนไทท์ พียูอี300/301เพื่อปิดรอยร้าว
หยุดน้ำรั่วไหลรุนแรง (ถาวร)
คอนไทท์ จี600
Share