” เสาเข็ม … หัวใจหลัก ”  ที่ต้องตระหนักในงานขุดหลุมเจาะ [ Bore Pile ]

เพราะงานก่อสร้างประเภทงานขุดหลุมเจาะเสาเข็ม (Bore pile) เปรียบดังหัวใจหลักในงานก่อสร้าง วันนี้คอร์มิกซ์อยากร่วมแชร์อีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราได้พบเจอกัน แต่จะมีอะไรบ้าง ลองไปติดตามกัน…

ทำไมเราต้องใส่ใจกับงานเสาเข็ม

สิ่งสำคัญในงานก่อสร้าง คือความแข็งแรงของโครงสร้างหลัก โดยเฉพาะเสาเข็มเจาะที่จะต้องมีความแข็งแรง และมั่นคง แต่การจะทำให้เสาเข็มนั้นแข็งแรงได้ต้องมาจากจุดเริ่มต้นของการสร้างเสาเข็มที่ดี ซึ่งการทำเสาเข็มที่ดีเราต้องเข้าใจถึงความสำคัญและองค์ประกอบในการทำเสาเข็มเจาะ นั่นคือ เบนโทไนท์ และ โพลิเมอร์ โดยสารละลายทั้งสองชนิดจะเป็นสารที่ช่วยทำให้เสาเข็มมีสมรรถนะสูงและได้มาตรฐาน

9 หัวใจหลัก…ในงาน เสาเข็มเจาะ

  1. สารละลายเบนโทไนท์ ทำหน้าที่ ไม่ให้ผนังหลุมเจาะพัง
  2. สารละลายจะคงอยู่ในหลุมเจาะจนงานก่อสร้าง แล้วเสร็จโดยไม่ไหลซึมในชั้นดิน
  3. สามารถลอยแขวนตะกอนดิน จากการขุดเจาะไม่ให้ทับถมที่ก้นหลุมเจาะ
  4. สามารถถูกแทนที่โดยคอนกรีตเทผ่านท่อเท ได้หมดโดยง่าย ซึ่งจะทำให้ได้แรงยึดหน่วงที่ดี ระหว่างคอนกรีตเสาเข็ม กับผนังรูเจาะ
  5. สามารถแยกเศษดินทราย ที่ลอยแขวนอยู่ได้ โดยล่อนผ่านตะแกรง
  6. สามารถกลับมาใช้ได้อีก
  7. สามารถปั๊มสูบได้อีก
  8. สารละลายเบนโทไนท์ ในงานเสาเข็มเจาะ ปกติจะใช้อัตราส่วนประมาณ 3-6% โดยน้ำหนัก
  9. สารละลายโพลิเมอร์ในงานเสาเข็มเจาะ ปกติจะใช้อัตราส่วนประมาณ 05-0.1% โดยน้ำหนัก

ดังนั้น เมื่อเราเรียนรู้ และเข้าถึงหัวใจหลัก ที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของสารละลายที่ใช้ในงานขุดหลุมเจาะ (Bore pile) กันแล้ว จึงต้องทำความเข้าใจถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหาในงานเข็มเจาะด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีอะไรบ้าง พบกันได้ใน Content ต่อไปได้เลยครับTECHNOLOGY UPDATE

Share