“ 8 กระบวนท่าพื้นฐาน งานซ่อมแซมคอนกรีต ” (4)

คอนเทนต์ซีรีย์ “ถูกฝา ถูกตัว” เจาะลึกกลยุทธ์ ซ่อมแซมคอนกรีต เลือกวัสดุและโซลูชั่นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง เป็นการร้อยเรียงเนื้อหาจาก คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต (Cormix: Concrete Repair Manual) เพื่อนำเสนอวิธีการซ่อมแซม, การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมคอนกรีต รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (EN Standard) และเป็นการซ่อมแซมอย่างถาวร ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว

ใน Ep. 7 ที่ผ่านมาได้พาท่านไปทบทวนกระบวนยุทธพื้นฐานการซ่อมแซมคอนกรีตด้วยการใช้แบบหล่อและการใช้เครื่องปั๊ม (Form & Pump) และ วิธีการเกรท์ แบบ (Preplaced Aggreagte) สำหรับคอนเทนท์ชุด 8 กระบวนท่าพื้นฐานงานซ๋อมแซมคอนกรีต ก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว สำหรับ Ep. ที่ 8 นี้ จะปิดด้วย 2 กระบวนท่าสุดท้ายของการใช้แบบหล่อและการหล่อในที่ (Form and cast-in-place) ที่นำเสนอ 2 แบบด้วยกัน คือ ในกระบวนท่าที่ 7 เป็นการใช้แบบหล่อและการหล่อในที่ สำหรับ เสา ผนัง และขอบพื้น และในกระบวนท่าที่ 8 สำหรับการซ่อมแซมบางส่วนของความหนา (Partial-depth Repair)

“8 กระบวนท่าพื้นฐาน งานซ่อมแซมคอนกรีต”

กระบวนท่าที่ 7 การใช้แบบหล่อและการหล่อในที่ (Form and cast-in-place) แบบที่ 1 สำหรับเสา ผนัง และ ขอบพื้น

Form and cast-in-place คือ การติดตั้งแบบหล่อ แล้วเทวัสดุซ่อมลงไปในช่องว่างของแบบหล่อที่สร้างขึ้น เป็นวิธีที่ใช้ในการซ่อมแซมพื้นผิวในแนวดิ่ง การเลือกใช้วัสดุซ่อมสำหรับแบบหล่อต้องมีคุณสมบัติในการหดตัวต่ำ (Low Shrinkage) ไหลตัวได้ดี (Flowability) การเทวัสดุซ่อมทำเหมือนกับการเทคอนกรีตทั่วไป การกระทุ้ง Rodding  หรือ การเขย่าทำให้เกิดการสั่นสะเทือนด้วยวีธีการแบบดั้งเดิม (Conventional vibration) จะช่วยในการกำจัดฟองอากาศและช่วยให้วัสดุจับตัวกันได้ดี

เคล็ดลับกระบวนท่าที 5: การใช้แบบหล่อและการหล่อในที่ (Form and cast-in-place) แบบที่ 1 สำหรับเสา ผนัง และ ขอบพื้น ตามภาพที่แสดงด้านล่าง

กฎเหล็กด้านวัสดุ: อาจเลือกเป็นวัสดุซ่อมมอร์ตาร์ที่ทั่วไปหรือวัสุซ่อมที่ทนนความร้อนสูงหรือทนไฟ (Castable) มีค่าการยึดเกาะที่เหมาะสม อัตราการผสมน้ำและซีเมนต์ต่ำ ค่าการหดตัวต่ำ และมีคุณสมบัติการไหลตัวได้ดี

วัสดุคู่กาย การใช้แบบหล่อและการหล่อในที่ แบบที่ 1 สำหรับเสา ผนังและขอบพื้น

Conpatch MC:

concrete-re-cement-based-02

Method 3.2 Recasting with concrete or mortar

คอนแพทช์ เอ็มซี ปูนนอนชริ้งค์ เกราท์ ชนิดพิเศษ ทนต่อคลอไรดและคาร์บอนไดออกไซด์ ไหลตัวได้ดี ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม และไม่หดตัว เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่มีการใช้แบบหล่อและเครื่องปั๊ม และการเทซ่อม ในพื้นที่โครงสร้างทางทะเล, ชายฝั่ง หรือ สะพาน

EN1504 part 9

Principle 3: Concrete restoration (CR)

Method 3.2 Recasting with concrete or mortar

Principle 7: Preserving or restoring passivity (RP)

Method 7.1 Increasing cover to reinforcement with additional concrete or mortar

Method 7.2 Replacing contaminated or carbonatated concrete

Condur EA2 :

bonding-bridges

คอนดัวร์ อีเอ2 อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมสำหรับยึดเกาะ สำหรับคอนกรีตที่มีความเปียกชื้น ปราศจากตัวทำละลาย (Solvent Free)

EN1504 Part 9 and EN1504 Part 3 and  Part 4

Principle 3: Concrete Restoration (CR).

Method 3.4 Replacing Elements.

Principle 4 : Structural Strengthening. (SS)

Method 4.4 Adding Mortar or Concrete.

Principle 5: Increase in Physical Resistance (PR).

Method 5.3  Adding Mortar or Concrete.

Elastoclad :

432931_500

อีลาสโตแคลด วัสดุเคลือบผิวเพื่อปกป้องคอนกรีต ผสมสารยั้บยั้งกระบวนการคาร์บอเนชั่น

(Anti Carbonation) ที่เป็นสาเหตุให้คอนกรีตเสื่อมสภาพ

EN 1504 PART 9 – Principles & Methods Related to defect in concrete

Principle 1 Protection against ingress (PI)

Method 1.3 –Surface coating.

Method 1.8 –Application of membranes.

Principle 2 Moisture control (MC)

Method 2.3 –Surface coating.

Principle 8 Increasing Resistivity (IR).

Method 8.3 –Overlays or coatings.

กระบวนท่าที่ 8 – การใช้แบบหล่อและการหล่อในที่ (Form and cast-in-place) แบบที่ 2 สำหรับการซ่อมแซมบางส่วนของความหนา (Partial-depth Repair) คือ การซ่อมแซมความเสียหายของผิวคอนกรีตเนื่องจากเกิดการแตกกระเทาะของคอนกรีตโดยจะซ่อมแซมคอนกรีตที่เสียหายลึกไม่เกิน 1 ใน 3 ของความหนาของแผ่นคอนกรีต

เคล็ดลับกระบวนท่าที่ 8:  เมื่อมีการเสื่อมสภาพของคอนกรีตมีพื้นที่มาก,พื้นที่วงกว้าง ที่ต้องการความหนา

กฏเหล็กด้านวัสดุ: ควรเลือกใช้วัสดุที่มีค่าการหดตัวต่ำ, ปริมาณน้ำต่อซีเมนต์ต่ำ และวัสดุสามารถไหลตัวได้ดีและอัดแน่นเข้าไปยังทุกมุมของแบบหล่อ

วัสดุคู่กาย การใช้แบบหล่อและการหล่อในที่ แบบที่ 2 สำหรับการซ่อมแซมบางส่วนของความหนา (Partial-depth Repair)

Congrout RES:

ARP_P1

คอนเกรท์ อาร์อีเอส ปูนนอนชริ้งค์ เกราท์ ชนิดพิเศษ ให้กำลังอัดสูง

ภายใน 2 ชั่วโมง – 4 ชั่วโมง

(2 ชั่วโมงให้กำลังอัดที่ 25-30 N/mm2)

(4 ชั่งโมงให้กำลังอัดที่ 35 N/mm2)

สำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วที่แข่งกับเวลา

สามารถถอดแบบได้เร็วกว่าปกติ 

EN1504 part 9

Principle 3: Concrete Restoration (CR).

Method 3.2 Recasting with concrete or mortar

Principle 5: Increase in physical resistance (PR)

Method 5.3 Adding mortar or concrete

Principle 7: Preserving or restoring passivity (RP)

Method 7.1 Increasing cover to reinforcement with additional concrete or mortar

Method 7.2 Replacing Contaminated or carbonated concrete

Conpatch MC :

cement-based

คอนแพทช์ เอ็มซี ปูนนอนชริ้งค์ เกราท์ ชนิดพิเศษ ทนต่อคลอไรด์และคาร์บอนไดออกไซด์ ไหลตัวได้ดี ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม และไม่หดตัว เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่มีการใช้แบบหล่อและเครื่องปั๊ม และการเทซ่อม ในพื้นที่โครงสร้างทางทะเล, ชายฝั่ง หรือ สะพาน

EN1504 part 9

Principle 3: Concrete restoration (CR)

Method 3.2 Recasting with concrete or mortar

Principle 7: Preserving or restoring passivity (RP)

Method 7.1 Increasing cover to reinforcement with additional concrete or mortar

8 กระบวนท่าพื้นฐานงานซ่อมแซมคอนกรีต ในคอนเทนท์นี้เป็นตอนสุดท้ายแล้ว คอนเทนท์หน้าจะนำเสนอในประเด็นของการซ่อมรอยร้าว โดยจะพาท่านไปเจาะลึกรอยร้าวประเภทต่างๆ, สาเหตุของการเกิดรอยร้าว, แนวทางในการซ่อมแซมรอยร้าว รวมถึงการเลือกใช้วัสุดซ่อมรอยร้าว

คอร์มิกซ์ ยินดีให้คำปรึกษางานซ่อมแซมคอนกรีตด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณสบายใจทั้งผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ

Share