ตีแตกปัญหารอยร้าว   เจาะลึกสาเหตุและวิธีการซ่อมอย่างมือโปร Ep 2

งานซ่อมรอยร้าวเป็นงานปราบเซียน ชวนปวดเศียรเวียนเกล้า ตั้งแต่ขั้นแรกที่ต้องเข้าไปวินิจฉัยปัญหาหน้างาน การเลือกวัสดุให้สอดคล้องกับปัญหาหน้างาน และยังต้องสร้างความมั่นใจให้กับที่ปรึกษาโครงการว่าจะสามารถแก้ปัญหารอยร้าวได้จริง คอนเทนท์ ซีรีย์ชุด ตีแตกปัญหารอยร้าว เจาะลึกสาเหตุและวิธีการซ่อมอย่างมือโปร  จะพาคุณแบ็คทูเบสิค ในเรื่องพื้นฐานและจะเพิ่มระดับความเข้มข้นในเรื่องของเทคนิคการพิชิตรอยร้าวที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์แบบมือโปร

รอยร้าวในคอนกรีตเกิดจากอะไร?

สาเหตุของการเกิดรอยร้าวโดยทั่วไปเกิดจาก

 • การหดตัวของคอนกรีต (Shrinkage)
 • ความร้อนหรือปฏิกิริยาไฮเดรชั่นระหว่างการบ่มคอนกรีต (Heat or hydration stresses)
 • การคืบของคอนกรีต (Creep)
 • คลอไรด์และเกลือที่ทำลายเหล็กเสริมและซีเมนต์เพสท์
 • การบรรทุกเกินน้ำหนัก
 • การกระแทก
 • การทรุดตัว
 • การเคลื่อนตัวของฐานราก
 • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 • ข้อจำกัดในการเปลี่ยนรูปของวัสดุ

ลักษณะความชื้นในรอยร้าวที่มือโปรต้องวิเคาะห์

สิ่งสำคัญในการซ่อมรอยร้าว คือ ต้องแยกความแตกต่างของสภาพชื้นในการซ่อมแซมรอยร้าวแต่ละประเภท โดยทางคอร์มิกซ์แบ่งประเภทรอยร้าวเป็น 4 ประเภทคือ

รอยร้าวแห้ง (Dry)

รอยร้าวแห้ง คือ รอยร้าวที่ไม่มีลักษณะปรากฏให้เห็นว่ามีการเคลื่อนตัวของน้ำหรือมีน้ำซึมออกมา

Dry_crack

รอยร้าวที่มีความชื้น (Damp)

สีของรอยร้าวจะเปลี่ยนไปโดยการดูดซึมน้ำ สังเกตเห็นได้ชัดว่ามีความชื้นอยู่

dam crack

รอยร้าวที่เปียก (Wet)

สีของรอยร้าวจะเปลี่ยนไปโดยการดูดซึมน้ำ สังเกตเห็นได้ชัดว่ามีความชื้นอยู่

Wet Crack

รอยร้าวที่มีน้ำไหล (Flow)

จะมีลัษณะน้ำไหลผ่านออกมาจากรอยร้าวอย่างต่อเนื่อง

Flow crack

ซ่อมรอยร้าวต้องตีโจทย์ให้แตก

เพื่อเลือกโซลูชั้นในการแก้ปัญหาได้ตรงจุด !

โดยทั่วไปแล้วการซ่อมรอยร้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการซึมเข้าของน้ำและสารที่เป็นอันตรายเข้าไปในคอนกรีตและเพื่อคืนความสมบูรณ์ของโครงสร้าง

คอร์มิกซ์ได้จัดหมวดการซ่อมรอยร้าวตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ไว้ดังนี้

 • การซ่อมรอยร้าวกับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • การซ่อมรอยร้าวและป้องกันการรั่วไหลหรือรั่วซึม
 • การอุดรอยร้าวด้วยวัสดุที่สามารถขยายตัวได้
 • การปิดรอยร้าวที่ให้ค่ายึดเกาะที่ดีและมีความยืดหยุ่นในรอยร้าวที่ยังต้องมีการเคลื่อนตัวอยู่
 • การปิดรอยร้าวในโครงสร้างและสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างรอยร้าวที่มีการโอนถ่ายกำลัง

เลือกใช้วัสดุอย่างไรให้ ตอบโจทย์ จบงานรวดเร็ว ไร้ปัญหาลูกค้าเคลม!

หัวใจสำคัญสำหรับการเลือกวัสดุสำหรับงานซ่อมรอยร้าวคือ การเลือกใช้วัสดุได้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการซ่อมและสภาพในการทำงาน วัสดุที่จะนำมาฉีดซ่อมรอยร้าวควรมีคุณสมบัติดังนี้การเลือกวัสดุฉีดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ฉีดควรมีคุณสมบัติบางประการ:

 • ความหนืดที่เหมาะสมกับรอยร้าวที่จะซ่อม
 • อายุการใช้งานหม้อนานพอที่จะทำงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
 • ยึดเกาะคอนกรีตได้ดี
 • ไม่กัดกร่อนคอนกรีตหรือเหล็กเสริม
 • ความเข้ากันได้กับวัสดุที่สัมผัสหรือยึดเกาะ

ผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมรอยร้าวของคอร์มิกซ์ ปราศจากตัวทำละลาย มีความหนืดต่ำ และคิดค้นสูตรมาเพื่อให้สามารถแทรกซึมเข้าไปในรอยร้าวที่มีความกว้างได้มากว่า  0.1 มม. มีกำลังในการยึดติดสูง ซึ่งจะทำให้สามารถคืนความทนทานและความสามารถในการรับน้ำหนักได้

คอร์มิกซ์ได้สรุปตารางในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ดังนี้


Share