ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่เกิดสนิมเหล็กเสริมให้สุดปัง! ดีกว่าปล่อยพังแล้วสร้างใหม่

 

หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาคารเก่าหรือสิ่งก่อสร้างเก่ามักจะพบสนิมบนเหล็กเสริม ที่ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น รอยแตกร้าว การหลุดล่อนของคอนกรีต รวมไปถึงการพังทลายของโครงสร้าง เนื่องจากการขยายตัวของสนิมเหล็ก การระเบิดออกของผิวคอนกรีต ซึ่งหากไม่มีการซ่อมแซมโครงสร้างดังกล่าวอย่างถูกต้อง อาจนำไปสู่การพังทลายของโครงสร้างได้

การซ่อมแซมการเกิดสนิมอีกวิธืที่ได้รับการนิยมเป็นอย่างสูง ได้แก่ การใช้สารยับยั้งการเกิดสนิม ซึ่งมีความสะดวกในการดำเนินการ และอาจใช้ควบคู่ไปกับวิธีการป้องกันและซ่อมแซมอื่นๆ ได้ เพื่อให้ระบบการป้องกันและซ่อมแซมมีประสิทธิภาพ และมีความคงทนมากยิ่งขึ้น

วันนี้คอร์มิกซ์ มีกรณีศึกษาสำหรับโครงสร้างเก่าที่ต้องซ่อมแซมผนังคอนกรีตที่เป็นรูพรุนและเหล็กเสริมเป็นสนิม และมีระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็ก (CONCRETE COVERING) น้อย โดยการใช้วัสดุซ่อม สำหรับปกป้องเหล็กเสริมและคอนกรีตแบบ Double Protection (การปกป้องคอนกรีต 2 ชั้น) เนื่องจากบริเวณที่ซ่อมเป็นซีเมนต์ไซโลที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 15 ปี จึงต้องทำการซ่อมแซมให้เหนือกว่าการปกป้องคอนกรีตทั่วไป เพื่อยืดอายุการใช้งานของไซโลดังกล่าวให้ยาวนานขึ้น

 

สร้างเกราะป้องกันให้กับเหล็กเสริม

วัสดุแรกคือ คอนการ์ด ซิงค์ (Congard Zinc) ที่สามารถทาโดยตรงที่เหล็กเสริมได้เลย หลังจากที่ได้มีการสกัดเนื้อคอนกรีตที่เสื่อมสภาพออกและขัดสนิมที่เหล็กเสริมออก คอนการ์ด ซิงค์ จะทำหน้าที่สร้างชั้นฟิล์มพิเศษป้องกันเหล็กเสริมจากการเกิดสนิมและยับยั้งการซึมผ่านของคลอไรด์อิออน หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนในคอนกรีตได้ นอกจากนั้นยังเพิ่มความสามารถในการยึดจับคลอไรด์ของคอนกรีต ลดปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายอยู่ในสารละลายภายในช่องว่างของคอนกรีต เป็นการล็อกดาวน์ ไม่ให้ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นการกัดกร่อนคอนกรีตเข้ามาได้

 

 

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคอนกรีต

วัสดุฉาบซ่อมที่ช่วยซ่อมโครงสร้างคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพในการสารยับยั้งการเกิดสนิมในเหล็กเสริมในคอนกรีตเพื่อปกป้องอีกอีกชั้นคือ คอนแพทช์ 600 เอ็มซีไอ (Conpatch 600MCI) วัสดุซ่อมแซมที่ละเอียดและเรียบเนียน ที่ผสมสารยับยั้งการการกัดกร่อนในคอนกรีต ซึ่งสอดคล้อมกับมาตรฐาน EN 1504-9 principle 3, 4 and 7  เหมาะกับการซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆ ทั้งอาคาร โครงสร้างสะพาน โครงสร้างชายฝั่งทะเล รวมถึงโครงการสร้างที่คำนึงถึงการซ่อมเพื่อยืดอายุการใช้งานคอนกรีตในระยะยาว เช่นกรณีศึกษาการซีเมนต์ไซโลได้มีการใช้วัสดุซ่อมแบบดับเบิ้ล โพรเทคชั่น ป้องกันถึง 2 ชั้น  ทั้งในส่วนวัสดุที่เคลือบเหล็กเสริม และวัสดุที่เป็นมอร์ตาร์ฉาบซ่อม

 

มั่นใจว่าจะธุรกิจจะไม่สะดุด และสุดคุ้มกับการซ่อมโครงสร้าง

เพราะงานซ่อมโครงสร้างไม่ใช่แค่ซ่อมโครงสร้างแต่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร ว่าในกระบวนการผลิตจะมีซีเมนต์ไซโลสำหรับจัดเก็บซีมเมนต์ที่มีความที่มีความแข็งแรงทนทาน ระบบป้องกันความชื้นที่ดี มีอายุโครงสร้างที่ยาวนาน และจะไม่กระทบต่อธุรกิจในอนาคต คอนการ์ด ซิงค์ (Congard Zinc) และ คอนแพทช์ 600 เอ็มซีไอ (Conpatch 600MCI) เป็นวัสดุงานซ่อมที่ถูกเลือกในงานซ่อมที่นอกจากจะสุดปัง! ด้วยวัสดุที่คุณภาพสูงสุดแล้วยังให้ความคุ้มค่าในแง่ของงบประมาณที่ต้องจ่าย

หากท่านต้องการให้คอร์มิกซ์นำเสนอโซลูชั่นสุดปัง! ที่เป็นความลงตัวของเทคโนโลยีและความคุ้มค่าในการซ่อมแซม คลิกที่นี่

 

Share