ฉีกทุกกฎ ของระบบกันซึม จบปัญหาน้ำรั่วอย่างถาวร

ระบบกันซึมเป็นระบบขั้นพื้นฐานของงานก่อสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่งมวลชน หรืองานก่อสร้างอาคารที่อยู่พักอาศัย อาคารสูง และห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโครงการแบบมิกซ์ยูส (Mix-Use) ซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องมีระบบกันซึมเพื่อป้องกันน้ำรั่ว โดยเฉพาะงานก่อสร้างระบบชั้นใต้ดิน (Basement) ที่ต้องมีการทำกันซึม และระบบงานกันซึมก็มีหลายรูปแบบ ทั้งโพลียูรีเทนกันซึม (PU Waterproof) อะคริลิกกันซึม (Acrylic Waterproof) รวมถึงแผ่นกันซึมชนิดเมมเบรน (Waterproof Membrane) ก็เป็นลำดับต้นๆในการเลือกใช้งาน เพราะต่างมีราคาไม่แพง ติดตั้งง่าย สามารถใช้ได้(เกือบ)ทุกพื้นที่ของการก่อสร้าง จึงทำให้เป็นที่นิยมกันแพร่หลายในปัจจุบัน

ทนทาน…ไม่ถาวร (Sheet Membrane)

แม้แผ่นกันซึมชนิดเมมเบรน (Waterproof Membrane) จะถูกนำมางานใช้มากมายแค่ไหน แต่ก็ใช่ว่าสามารถใช้งานทนทานถาวรเสมอ เพราะจุดอ่อนของแผ่นกันซึมชนิดเมมเบรน (Waterproof Membrane) เราพบเห็นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งที่ซับซ้อน การปิดผนึกและรอยต่อตะเข็บของวัสดุ การยึดเกาะที่ไม่ทนทาน หรือแม้แต่การเสื่อมสภาพของวัสดุตามกาลเวลา ซึ่งล้วนเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำรั่วในโครงสร้างตามมานั่นเอง

Picture1

เลือกสรรสิ่งดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คอร์มิกซ์จึงเล็งเห็น จึงได้คิดค้นพัฒนาจากแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ใช้ งานง่ายและอัตราการใช้งานวัสดุน้อยลงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาวัสดุกันซึมประสิทธิภาพในการปกป้อง สูงสุด และเป็นหนึ่งเดียวของวัสดุกันซึมคริสตัลไลน์ (กันซึมแบบตกผลึก) ที่รวมเทคโนโลยีเมมเบรน(Waterproof Membrane) และกันซึม คริสตัลไลน์(Waterproofing by Crystallization) เข้าด้วยกัน เพื่อลดอุปสรรคต่างๆ

ฉีกทุกกฏของระบบกันซึม

คอนไทท์ ซีเอฟเอ็ม [Contite CFM] คือแผ่นเมมเบรนกันซึมแบบยืดหยุ่นที่มีองศ ประกอบ 2 ส่วนใน 1 ผลิตภัณฑ์ใน รูปแบบของการสเปร์ย ทั้งแผ่นเมมเบรนกันซึมผสานกับเทคโนโลยีกันซึมแบบการสร้างผลึก

ด้วย การพัฒนาเมมเบรนกันซึมแบบสเปรย์โดยจัดทาขึ้นในรูปแบบใหม่สาหรับระบบกันซึมในอุโมงค์ และ ระบบการซึม โครงใต้ดิน

ระบบเมมเบรนกันน้ำแบบสเปรย์ครอบคลุมยึดติดเป็นหนึ่งเดียว สามารถช่วยลดปัญหาทางด้านเทคนิค ซึ่งพิสูจน์ได้ยากกว่าเมื่อใช้กับแผ่นเมมเบรนกันซึมโดยทั่วไป โดยใช้หลักการป้องการไหลของน้ำที่ด้านในด้านหนึ่งของแผ่นเมมเบรน

CFM -Gray _2

คอนไทท์ ซีเอฟเอ็ม [Contite CFM] เป็นเมมเบรนระบบกันซึมประสิทธิภาพสูง ส่วนประกอบเดียวที่ผสมผสานเทคโนโลยีปฏิกริยาการสร้างผลึกสำหรับเพิ่อป้องกันโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ ที่รวมไปถึง อุโมงค์(Tunnel) ทางข้ามในระบบโครงสร้างใต้ดิน (Cross Passages) สถานีใต้ดิน (Underground Station) กำแพงกันดิน และเสาเข็ม (D-Wall & pipe)  ช่องชาร์ป(Shafts) ชอทครีตผนังอุโมงค์(Shotcrete Linings) ถ้ำ(Caverns) โครงสร้างใต้ดิน(Basements) และโครงสร้างกักเก็บน้ำ (Water Retaining Structures)

ระบบเมมเบรนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในโครงการที่ต้องการประสิทธิภาพของระบบป้องกันน้ำในระยะยาวอย่างมั่นใจ ทำให้เกิดประโยชน์สำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่มีรูปทรงที่สลับซับซ้อน โดยนำเสนอในรูปแบบสเปรย์เมมเบรนแบบหยืดหยุ่นต่อเนื่องไร้รอยต่อ หยุดน้ำ หรือแยกส่วนน้ำไปยังระบบที่ทำเตรียมไว้

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือระบบที่ใช้สเปรย์แบบใหม่เหล่านี้สามารถเข้ากันได้กับระบบกันซึมแบบแผ่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนยีเกิดขึ้น

จุดเด่นของคอนไทท์ ซีเอฟเอ็ม [Contite CFM] ได้แก่

  • ยึดติดกับพื้นผิวได้อย่างสมบูรณ์
  • ไม่มีตะเข็บ หรือ ไร้รอย
  • ไม่มีผลการหยุดชะงักต่อการทำงานของโครงการ ในทางที่จริงคือสามารถประกอบการได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบต่อการทำงาน
  • ใช้คนงานเพียง 2 -3 เท่านั้นในการทำงาน
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการติดตั้งโครงสร้างและจุดยึดในการทำงานที่มีราคาแพง ใช้เพียงแค่รถกระเช้าก็เพียงพอแล้ว
  • เป็นการลงทุนที่ต่ำมากในส่วนของอุปกณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานการติดตั้ง
  • การติดตั้งทำได้อย่างรวมเร็ว
IMG_20200313_105708199

Share