Assessment the impact of Dusit Central Park

วิเคราะห์เจาะลึก ขุดจนครบ จบทุกประเด็นในการประเมินผลกระทบ โครงการก่อสร้างดุสิต เซ็นทรัลพาร์ค ต่ออุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

สิ้นสุดไปแล้วกับงานกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างชั้นใต้ดินลึก โครงการดุสิต เซ็นทรัลพาร์ค ต่ออุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ในเขตปลอดภัยรถไฟฟ้าใต้ดินและการตรวจวัดความปลอดภัย” ของคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ หรือ TUTG กับบริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรอย่าง บริษัท ซีฟโก้ จากัด (มหาชน) และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาช่วยแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงาน ในการทำงานก่อสร้างโครงการดุสิต เซ็นทรัลพาร์ค และวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นในการประเมินผลกระทบโครงการฯต่ออุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

ซึ่ง บริษัท คอร์มิกซ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ กับเราในครั้งนี้ แล้วพบกับเราในกิจกรรมใหม่ๆที่จะตามมาในครั้งถัดไปนะครับ…

ชมภาพบรรยากาศในงาน

Share