Polyurethane Resin (Leak Sealing)

ยกเลิกจำหน่ายคอนไทท์ พียูอี 200/อี201

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หลังจากหยุดน้ำรั่วซึมด้วยพียูโฟม (คอนไทท์ พียูอี 100/อี101) ในโครงสร้างที่มีน้ำรั่ว เราควรใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลียูรีเทนเรซิ่น (คอนไทท์ พียูอี 200) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับปิดรอยแตกร้าว (Leak Sealing) มีคุณสมบัติที่มีให้ความยืดหยุ่น (flexible) จึงเหมาะกับโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว และเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น เมื่อทำการซ่อมแซมความเสียหายจากปัญหาน้ำรั่วและรอยแตกร้าว โดยที่ผ่านมา คอร์มิกซ์ได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในชื่อว่า คอนไทท์ พียูอี 200/อี 201 (สูตรอัตราส่วนผสมแบบ 1 ต่อ 1 โดยน้ำหนัก และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) แต่เรายังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวชนิดเดียวกันในชื่อว่า คอนไทท์ พียูอี 200/201 (สูตรอัตราส่วนผสมแบบ 5 ต่อ 3 โดยน้าหนัก และยังมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน) เราจึงตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ทั้งสองรายการ พบว่า คอนไทท์ พียูอี 200/201 มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นอย่างมากในหลายๆด้าน ดังนั้น เพื่อเป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับงานโครงการก่อสร้างและการซ่อมแซมความเสียหายของท่าน
เราจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เราได้ยกเลิกการจัดจาหน่าย คอนไทท์ พียูอี 200/อี 201 และเปลี่ยนเป็นจำหน่ายรุ่น คอนไทท์ พียูอี 200/201 แทน โดยจะไม่มีการจำหน่ายในรุ่น คอนไทท์ พียูอี 200/อี 201 อีกต่อไป

หมายเหตุ สำหรับโครงการที่ท่านนำไปใช้งาน หรือยังมีคอนไทท์ พียูอี 200/อี 201 อยู่ในคลังสินค้าของท่าน (หากยังไม่หมดอายุการใช้งาน) บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการใช้งานหรือโครงการของท่านตามเอกสารคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้


หากกำลังมองหาผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าวหรือปัญหาน้ำรั่วซึม คลิก (click)

Share