โครงการอบรม เจาะลึกรอยร้าว! ปัญหาโลกแตกในงานคอนกรีต

เมื่อเร็ว ๆ มานี้ คอร์มิกซ์ ได้รับเชิญ จากทางคณะกรรมการวิชาการ  สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานโครงการอบรมเจาะลึกรอยร้าว​ ! ปัญหาโลกแตก ในงานคอนกรีตซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิชาการ สาขา บำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

บรรยากาศในงานเป็นรูปแบบ Online ตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal )  ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้     โดยมีวิทยากรคนเก่ง จากทางฝ่ายเทคนิคของเรา ได้มอบความรู้ โชว์สาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมชมร่วมฟังอย่างเป็นกันเอง

Share