โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการไว้วางใจจาก โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด ของกรมชลประทาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ คอร์มิกซ์ เอเอฟแอล อาร์ที 1 (Cormix AFL RT1) ซึ่งเป็นน้ำยาผสมคอนกรีตเพื่อเร่งการเซ็ตตัวปราศจากอัลคาไลท์ เหมาะสำหรับใช้กับงานพ่นคอนกรีต (Shotcrete) เสริมเหล็กในอุโมงค์และการป้องกันความลาดชั้นของโครงสร้างที่ถาวรที่มีแนวหินเป็นส่วนสนับสนุน

Share this post