ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ผลิตภัณฑ์ Contite G600 M

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม workshop

ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ผลิตภัณฑ์ Contite G600 Mให้กับ“ บริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญวัสดุเคมีภัณฑ์ก่อสร้างจากทีมบริการด้านเทคนิคช่วยเสริมความรู้ด้านการใช้งานภาคปฏิบัติ พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติในการใช้งานจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานของวัสดุ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานที่หน้างาน และสามารถต่อยอดในการขยายธุรกิจงานซ่อมแซมคอนกรีตที่กำลังเติบโต

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพมหานคร

สนใจผลิตภัณฑ์สอบถามได้ที่ www.cormix.com โทร. 02-917 3955-8

TECHNOLOGY UPDATE

Share