12 จุดเด่น ของระบบกันซึม คริสตัลไลน์

มหัศจรรย์ คอร์มิกซ์ คริสตัลไลน์
ระบบกันซึมที่ปกป้องได้ตลอดอายุคอนกรีต

คุณสมบัติ ระบบคริสตัลไลน์
1. ความคงทน กันซึมตลอดอายุคอนกรีต ปกป้องและซ่อมแซมตัวเองได้
2. กลไกปกป้อง & ซ่อมแซมตัวเอง สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อน้ำซึมเข้ามาในคอนกรีต คริสตัลไลน์จะทำปฏิกริยา สร้างผลึกบล็อกน้ำทันที
3. ผนึก / ประสานรอยร้าว ปิดรอยร้าวได้ถึงขนาด 2 มม.
4. การแทรกซึมในคอนกรีต แทรกซึมลึกถึง 30 ซม.
5. วัสดุป้องกันผิว ไม่ต้องมี
ความทนทานต่อสารเคมี
และปฏิกริยาต่างๆ
6. คลอไรด์ (ความเสื่อมสภาพของโครงสร้าง) ทนทาน
7. คาร์บอนชั่น (การกัดกร่อนในคอนกรีต) ทนทาน
8. ซัลเฟต (การกัดกร่อนจากซัลเฟต) ทนทาน
9. สารเคมี ทนทาน
10. การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีต ลดการแทรกซึม
11. การขัดสี ทนทาน
12. รังสี UV ทนทาน