ซ่อมพื้นทรุด, ยกพื้นคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด จากคอร์มิกซ์

วิธีการเดิมในการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวขององค์อาคาร, ฐานราก และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ด้วยวัสดุพื้นฐานชนิดซีเมนต์อาจมีผลลัพธ์ที่หลากหลายและอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา รวมถึงการทรุดของพื้นคอนกรีตอาจเกิดขึ้นได้อีก

คอร์มิกซ์ สแลบ ลิฟท์ เป็นวิธีการแก้ปัญหาสาหรับการรักษาเสถียรภาพของดินและการยกพื้นเพื่อปรับระดับคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีโพลียูรีเทนล่าสุด จากคอร์มิกซ์

 

การยกพื้นคอนกรีตทรุดและปรับประดับพื้นคอนกรีต แบบคอร์มิกซ์

การยกพื้นคอนกรีตเป็นกระบวนการปรับระดับคอนกรีตหรือโครงสร้างคอนกรีตที่ทรุดตัว, ยุบตัวลง ให้กลับมาเรียบเสมอกับระดับเดิมด้วยความแม่นยำ

วิธีการดั้งเดิมโดยการใช้ปูนซีเมนต์ เกราท์ ในบริเวณที่ทรุดตัว จะมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ผลการยกคอนกรีตไม่ได้ระดับตามที่ต้องการ, ต้องปิดพื้นซ่อมกระทบต่อกระบวนการผลิต, พื้นที่หน้างานสกปรกจากการซ่อมแซม และอาจเกิดปัญหาพื้นทรุดตัวซ้าอีกในระยะยาว

ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาพื้นคอนกรีต หรือ พื้นถนนทรุดด้วยการใช้โฟมชนิดแข็ง, เพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง, ไม่หดตัว, ไม่รบกวนการทำงานส่วนอื่น, น้าหนักเบา พื้นที่หน้างานไม่สกปรกหรือมีฝุ่นรบกวน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยโพลียูรีเทน โฟม (ชนิดแข็ง) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาพื้นทรุดอย่างถาวรอย่างเป็นระบบ

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เป็นเทคโนโลยี ซ่อมพื้นทรุด ปรับยกระดับพื้นคอนกรีตที่ทรุดตัว แบบถา สามารถเกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว ไม่หดตัว เป็นโซลูชั่นยกพื้นคอนกรีตที่สะอาด รวมถึงรักษาเสถียรภาพในดิน ด้วยคุณสมบัติของโฟมชนิดที่ให้ความแข็งแกร่งสูง จึงแก้ปัญหาพื้นคอนกรีต พื้นถนนทรุด ได้อย่างอย่างถาวร

 

คอนไทท์ สแลบลิฟท์ คือ?

 • โพลียูรีเทน (โฟม)
 • โพลีเมอร์จะขยายตัวเมื่อถูกฉีดลงไปในบริเวณที่ต้องการซ่อมแซม
 • สามารถทาการอัดฉีดผ่านท่อได้ในระดับความลึกถึง 8 เมตร
 • มีการมอนิเตอร์ระหว่างการฉีดวัสดุเพื่อความแม่นยาอย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยให้บริเวณชั้นดินอ่อนอัดแน่นขึ้น
 • ช่วยเติมเต็มช่องว่างหรือโพรงในดิน
 • ช่วยยกและปรับระดับพื้น
 • ช่วยให้ดินมีความแข็งแกร่ง
 • คืนกำลังแบกทานให้ชั้นดิน
 • เป็นไฮไดรโพลิเมอร์ ชนิดความหนาแน่นสูง

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ ทำงานอย่างไร

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เป็น โพลียูรีเทนโฟม (2 ส่วน) สำหรับยกพื้นคอนกรีตและสร้างเสถียรภาพให้กับดิน คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ สามารถใช้สำหรับยกคอนกรีตและรักษาเสถียรภาพของดิน โดยการปรับปรุงกำลังรับน้าหนักของดินเดิมที่หลวม โดยคอนไทท์ สแลบลิฟท์ จะเข้าไปแทนที่ช่องว่างในดิน ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงรอยแตกและรอยแยก

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ จะถูกฉีดเข้าไปในดินตามความลึกที่ต้องการเพื่อคืนความสามารถในการแบกรับน้ำหนัก และเพิ่มความหนาแน่น, ความแข็งแรงให้กับดินด้วย โพลียูรีเทนโฟมชนิดแข็งที่ให้กำลังสูง ซึ่งจะเข้าไปไล่น้ำในดินหรือ ทำปฏิกริยากับน้ำ, ทำให้ดินมีความหนาแน่น ก่อนที่วัสดุจะยกโครงสร้างขึ้นตามแนว, ระดับเดียวกัน

คอร์มิกซ์ สแลบ ลิฟท์ และการรักษาเสถียรภาพดิน (SLAB LIFTING AND SOIL STABILISATION SOLUTIONS) เป็นโซลูชั่นการซ่อมพื้นทรุดและรักษาเสถียรภาพของดิน โดยการฉีดวัสดุเข้าไปในดินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยึดเกาะไว้เพื่อให้มีฐานที่มั่นคงแข็งแรง

การเกราท์และการฉีดโพลียูรีเทน สามารถแก้ปัญหา/ปรับปรุงดินได้อย่างไรบ้าง?

 • การเกราท์หรือฉีดเพื่ออุดช่องว่างในดิน, หิน (Cavity filling)
 • การเกราท์หรือการฉีดสารเคมีเพื่อเพื่อป้องกันการซึมน้าของฐานราก (Permeation Grouting)
 • การเกราท์เพื่อเสริมความหนาแน่น เพิ่มความสามารถการรับแรง (Consolidation Grouting)

แก้ปัญหาพื้นคอนกรีตทรุด-พื้นถนนทรุด ได้ตรงจุดกว่า

การรักษาเสถียรภาพดินและการเกราท์เพื่อยกพื้นคอนกรีต เป็นการแก้ปัญหาพื้นทรุดในระยะยาวดีกว่าวิธีการดั้งเดิมเพราะเป็นการแก้ปัญหาจากสาเหตุการทรุดตัว โดยสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • การทำให้ดินอัดตัวกันแน่นขึ้นและการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อรักษาเสถีรภาพดิน
 • ควบคุมหรือหยุดการไหลของน้าใต้ดิน
 • ช่องว่างขนาดใหญ่และโพรงช่องว่างในดินจะถูกเติมเต็มด้วยโฟมแข็ง (Rigid Foam)
 • มีความคลาดเคลื่อนน้อยมาก เมื่อเทียบกับวิธีการยกพื้นแบบเดิม

ข้อได้เปรียบของการยกพื้น ซ่อมพื้นทรุด แบบคอร์มิกซ์ สแลบ ลิฟท์

 • พื้นที่หน้างานเรียบร้อย ไม่สกปรก เลอะเทอะ
 • ไม่หดตัว
 • มีเสถียรภาพในระยะยาว
 • รวดเร็วและไม่รบกวนสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • ทำให้ดินบริเวณรอบๆ มีเสถียรภาพ
 • หยุดการพังทลายของดิน
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ให้กำลังรับแรงสูง ไม่เปราะ

การยกพื้นและปรับระดับพื้นคอนกรีตด้วยวิธีเดิม เป็นอย่างไร?

 • ไม่มีประสิทธิภาพในการยกพื้น ปรับระดับ ผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจ
 • เป็นโซลูชั่นระยะสั้น ปัญหาเดิมจะเกิดซ้าอีกในอนาคต
 • ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา
 • เป็นการเพิ่มภาระน้าหนักให้มากขึ้น (ในขณะที่โพลีเมอร์น้าหนักจะเบากว่าถึง 90%)
 • พื้นที่ทำงานไม่เป็นระเบียบ กระทบต่อการทำงาน / สายการผลิตได้
 • เสียงดัง รบกวนการทำงาน
 • สารเคมีอาจถูกชะล้างก่อให้เกิดมลพิษได้
 • ใช้วัสดุในการซ่อมแซมมาก

เทคโนโลยีล่าสุด คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ ดีกว่าวิธีเดิมอย่างไร?

 • ไม่มีการขุด
 • เพิ่มความหนาแน่น และ ความแข็งแกร่งของดิน
 • แทนที่น้ำในดิน ทำให้ดินมีความหนาแน่นขึ้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่กระทบหน้างาน ใช้เวลาในการทำงานสั้น รวดเร็ว เสียงไม่ดังรบกวน
 • ไม่กระทบกระเทือนต่อสินทรัพย์หน้างาน, ไม่กระทบต่อสายการผลิต
 • วัสดุทำปฏิกิริยารวดเร็ว, รับกำลังอัดสูง
 • หยุดการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน
 • เสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างใต้ดิน
 • เป็นการปรับปรุงคุณภาพดิน, อุดโพรง, ช่องว่างในชั้นดิน และหยุดน้ำที่แทรกซึมในชั้นดินในขั้นตอนเดียว

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ สามารถแก้ปัญหาพื้นทรุดกับพื้นที่ใดได้บ้าง?

 • ศูนย์กระจายสินค้า / คลังสินค้า / ท่าเรือบริการตู้สินค้า
 • งานฐานรากเครื่องจักร พื้นโรงงาน
 • พื้นถนนคอนกรีต
 • งานสะพาน
 • แท็กซี่เวย์/ รันเวย์
 • ฐานรากทางรถไฟ
 • บ่อพักน้ำฝนใต้ดิน
 • กำแพงกันคลื่น
 • ไซโล

ขั้นตอนการทำงานด้วย คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์

การฉีดเรซิน เพื่อการยกพื้น / ปรับระดับพื้นคอนกรีตให้ได้ระดับเดิม

null
ฉีด คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เพื่อเติมช่องว่างด้านล่างของพื้นคอนกรีต
null
คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เมื่อถูกฉีดไปใต้คอนกรีตจะขยายตัวและไหลใต้โพรงใต้ดินเพื่อเติมเต็มช่องว่างใต้ดินและดันพื้นคอนกรีตที่ทรุดให้ยกตัวขึ้นเท่ากับระดับเดิม
null
การขยายตัวของ คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เพื่อยกพื้นคอนกรีตจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยระดับเลเซอร์ หลังจากการฉีดคอนไทท์ แสลบ ลิฟท์ จนสามารถปรับระดับเท่ากับระดับเดิมได้แล้ว จะสามารถเปิดหน้างานได้ภายใน 15 นาที

วิธีการทำงานด้วย คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์

 • เจาะรูในบริเวณที่พื้นทรุด หรือ ดินที่ทรุดให้มีระยะห่างกัน 30 cm
 • เชื่อมต่อหัวฉีดกับแพ็คเกอร์
 • เปิดวาวล์ Part A และ Part  B และเริ่มฉีดตรงบริเวณที่ต้องการ
 • ฉีด สแลบ ลิฟท์ จนกว่าน้ำที่ ไหลออกมาจะหยุด และพื้นยกตัวขึ้นตามลำดับ
 • ปิดวาวล์ และ หยุดการเชื่อมต่อกับ แพ็คเกอร์ จากหัวผสม
 • เมื่อฉีดเสร็จแนะนำให้ Contite PU Purge ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
แนะนำให้ใช้ เครื่องฉีด injection แบบ 2 ส่วนผสม เช่น Graco Reactor E-30 ที่สายที่สายและหัวฉีดเชื่อมต่อกัน Inject โดยมีอัตราส่วนส่วน 1: 1 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันของหัวฉีดด้วย คอนไทท์ พียู เพิร์จ

อุปกรณ์สาหรับงานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต (คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์)

 • รายการอุปกรณ์ (ชุดเริ่มต้น)
 • เครื่องรีแอคเตอร์ (รุ่น เริ่มต้น)
 • เครื่องรีแอคเตอร์ (รุ่น ประสิทธิภาพสูง)

Polyurethane

Good performance with water

 • 1&2 component
 • Solvent free
 • Flexible to rigid
 • Strength : 2 – 50 N/mm2
 • Adhere extremely well to wet substrate
 • Retains shape on drying & wetting
 • Non corrosive

Epoxy

Bad performance with water

 • 2 component
 • Solvent free
 • Very rigid/hard
 • Strength : 70 – 100N/mm2
 • Poor adhesion

Cementitious

Good performance with water

 • Man made mineral based binder
 • 3 component (Powder, Water, Admixture)
 • Rigid/hard
 • Strength : 40 – 50 N/mm2

Acrylates

Good performance with water

 • Excellent adhesion for 
 movement structure
 • 4 component  
 (A1 + A2 + A3 , B , Water)
 • Very soft and flexible
 • Strength : negligible
 • On drying shrinks does not return to original shape
 • Corrosive

คอร์มิกซ์ ได้พัฒนาเคมีภัณฑ์ สำหรับงานเกราท์ เพื่อปิดรอยแตกร้าว ทั้งในสภาวะที่แห้ง เปียกชื้น รวมถึงวัสดุหยุดน้ำรั่วรุนแรงที่มีแรงดันสูง ระบบงานซ่อมรอยแตกร้าวและหยุดน้ำรั่วซึมของคอร์มิกซ์ ช่วยปิดรอยแตกร้าว, รอยรั่วซึม, ปิดรอยต่อร่องคอนกรีต,  หยุดการรั่วไหล หยุดการรั่วซึมในระบบท่อต่างๆ  สร้างเสถียรภาพและปรับปรุงดิน ป้องกันแรงดันน้ำจากการขยายตัวจากรอยแยกในจุดบกพร่องที่สำคัญ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับโครงสร้าง

การปิดรอยแตกร้าวด้วย วัสดุโฟม เรซิ่น และเจล จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากปัญหาการซึมผ่านของน้ำในโครงสร้างใต้ดิน โดยจะปิดรอยแตกร้าวและทำปฎิกิริยาเพื่อไล่น้ำและเป็นการปิดรอยแตกร้าว  และหยุดน้ำรั่วไหลรุนแรงในโครงสร้างได้อย่างถาวร

สาเหตุของการเกิดรอยร้าว รอยรั่ว

ชนิดของรอยรั่วและขนาดของรอยร้าวจะเป็นตัวบ่งชี้วิธีการแก้ไขปัญหาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ่อมได้ดีที่สุด ฝ่ายเทคนิคบริการของคอร์มิกซ์พร้อมที่จะให้คำแนะนำและเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณ

การแก้ไขปัญหารอยร้าว

 • รอยแตกร้าวเล็กๆ ที่มีน้ำซึมไหลออกมา สามารถใช้โพลียูรีเทน เรซิ่น และ โฟม ที่มีความหนืดต่ำมากๆ ร่วมกัน หรือ ใช้ คอนไทท์ พียูอี 400/อี401 ชนิด 2 in 1 ได้เช่นกัน

คอร์มิกซ์ มีผลิตภัณฑ์เพื่อปิดรอยร้าว ทั้งชนิดที่เป็นโพลียูรีเทนและอีพ็อกซี่ (การแตกร้าวที่ไม่มีน้ำรั่วซึม) สำหรับรอยแตกร้าว(Hairline Crack)

 • สำหรับการหยุดน้ำชนิดน้ำรั่วรุนแรง ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกริยาหยุดน้ำได้อย่างรวดเร็ว ชนิดเจลหรือโฟม ซึ่งมีคุณสมบัติทำปฏิกิริยาหยุดน้ำได้อย่างรวดเร็วมาก และน้ำไม่สามารถชะผลิตภัณฑ์ออกไปได้ (เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะไปรวมตัวกับน้ำกลายเป็นเจล และเมื่อวัสดุไหลผ่านช่องว่างระหว่างดินก็จะไปรวมตัวกับดินหรือทรายช่วยให้ดินหรือทรายจับตัวกันแน่นขึ้น)  วัสดุนี้สามารถใช้ร่วมกับซีเมนต์ปลั๊กได้ และยังใช้ในขั้นตอนหยุดน้ำก่อนทำการเกราท์ หรือ หยุดน้ำด้วยวิธีโอคุม (Oakum) ได้ด้วยเช่นกัน

 


VDO: Cormix_Contite G600 by Oakum Technique 2012

นอกเหนือจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการหยุดน้ำรั่วชนิดรุนแรง ต้องมีคุณสมบัติในการขยายตัวในอัตราที่สูงมากเพื่อเติมเต็มช่องว่างขนาดใหญ่ในดินหรือโพรงที่อยู่ใต้ดิน ทั้งนี้เพื่อสนองตอบความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจของโครงการด้วยเช่นกัน

โซลูชั่นสำหรับงานซ่อมแซมรอยร้าว รอยรั่ว สามารถใช้ได้กับโครงสร้างต่างๆ ดังนี้

 • เขื่อน
 • อุโมงค์
 • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
 • กำแพงกันคลื่น กำแพงกั้นน้ำ กำแพงกันดิน
 • ระบบโครงสร้างใต้ดินทุกประเภท
 • สระว่ายน้ำ
 • แทงค์
 • อุโมงค์
 • งานโครงสร้างใต้ดินต่างๆ

 

โซลูชั้นงานปิดรอยแตกร้าว รอยรั่ว หยุดน้ำรั่วซึม

ประเภทของรอยแตกร้าว รอยรั่ว ผลิตภัณฑ์ TDS
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัวได้
(พื้นที่แห้ง)
คอนไทท์ พียูอี 200/อี201
คอนดัวร์ เอสซีซี
รอยร้าวที่ไม่เคลื่อนตัว/หยุดนิ่ง (พื้นที่แห้ง)
คอนไทท์ พียูอี 300/301
คอนดัวร์ เอสซี
รอยร้าวที่มีน้ำหยด/ไหลซึม (ไม่รุนแรง)
ใช้คอนไทท์ พียูอี100/อี101 เพื่อหยุดน้ำ
จากนั้นใช้ คอนไทท์ พียูอี 200/อี201 เพื่อปิดรอยร้าว
รอยแตกร้าวที่มีน้ำรั่ว (มีแรงดันสูง)
คอนไทท์ พียูอี 100/อี101
คอนไทท์ จี600
คอนไทท์ จี600เอ็ม
หยุดน้ำรั่วไหลรุนแรง (ถาวร)
คอนไทท์ จี600

มหัศจรรย์ คอร์มิกซ์ คริสตัลไลน์
ระบบกันซึมที่ปกป้องได้ตลอดอายุคอนกรีต

คุณสมบัติ ระบบคริสตัลไลน์
1. ความคงทน กันซึมตลอดอายุคอนกรีต ปกป้องและซ่อมแซมตัวเองได้
2. กลไกปกป้อง & ซ่อมแซมตัวเอง สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อน้ำซึมเข้ามาในคอนกรีต คริสตัลไลน์จะทำปฏิกริยา สร้างผลึกบล็อกน้ำทันที
3. ผนึก / ประสานรอยร้าว ปิดรอยร้าวได้ถึงขนาด 2 มม.
4. การแทรกซึมในคอนกรีต แทรกซึมลึกถึง 30 ซม.
5. วัสดุป้องกันผิว ไม่ต้องมี
ความทนทานต่อสารเคมี
และปฏิกริยาต่างๆ
6. คลอไรด์ (ความเสื่อมสภาพของโครงสร้าง) ทนทาน
7. คาร์บอนชั่น (การกัดกร่อนในคอนกรีต) ทนทาน
8. ซัลเฟต (การกัดกร่อนจากซัลเฟต) ทนทาน
9. สารเคมี ทนทาน
10. การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีต ลดการแทรกซึม
11. การขัดสี ทนทาน
12. รังสี UV ทนทาน

การจัดการปัญหาร้าว รั่ว ซึม ในคอนกรีตมีข้อควรพิจารณาหลักคือการเลือกใช้วัสดุและการเลือกใช้ผู้ติดตั้ง งานซ่อมแซมที่มีประสบการณ์เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแบบม้วนเดียวจบ แอพพลิเคเตอร์ที่มีประสบการณ์และรู้จักเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับหน้างานจะช่วยให้จัดการกับปัญหาร้าว รั่ว ซึม ได้ดียิ่งขึ้น และทำให้งบประมาณในการซ่อมแซมไม่บานปลาย

UL-NA4-Problem fn-01

เทียบกันตัวต่อตัว วัสดุแก้ปัญหาร้าว รั่ว ซึม “โพลียูรีเทนโฟม” วัสดุพิมพ์นิยม VS เทคโนโลยีล่าสุด “ไฮโดรเจล”

UL-NA4-Compared-N2

โพลียูรีเทนโฟม และ ไฮโดรเจล ทำงานต่างกันอย่างไร?

วัสดุประเภท โพลียูรีเทนโฟม โดยการฉีดวัสดุประเภทโพลียูรีเทนโฟมเข้าไปหยุดน้ำ  ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ลักษณะการแตกร้าว ปริมาณน้ำ และแรงดันน้ำที่รั่วซึมออกมา

ค่าการยึดเกาะของโฟม มีค่าการยึดเกาะที่ดีทั้งที่แห้งและเปียก อย่างไรก็ตามโฟมที่ฉีดไปอาจไม่อยู่ตัว เมื่อสัมผัสน้ำไปนานๆ โอกาสที่โฟมจะเกิดการเสื่อมสภาพมีความเป็นไปสูง ดังนั้นจึงอาจต้องมีการฉีดซ่อมซ้ำเมื่อเกิดการรั่วซึมกลับมาอีกครั้ง  หรือ อาจจะต้องฉีดด้วยวัสดุประเภทอื่นอีกครั้ง

วัสดุประเภท ไฮโดรเจล เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สามารถแก้ปัญหาน้ำรั่วและปิดรอยแตกร้าว ซึ่งเป็นวัสดุการหยุดน้ำรั่วได้อย่างถาวรและปิดรอยแตกร้าวได้เบ็ดเสร็จ เมื่อฉีดไฮโดรเจลไปในบริเวณที่เกิดน้ำซึม วัสดุจะทำปฏิกริยากับน้ำแล้วฟอร์มตัวเป็นเจลเพื่อบล็อกน้ำ และมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมทั้งในสภาพพื้นผิวที่เปียกหรือแห้ง ซึ่งนอกจากคุณสมบัติหยุดน้ำแล้วยังสามารถปิดรอยแตกร้าวของคอนกรีตได้ด้วย จึงเป็นการแก้ปัญหาแบบม้วนเดียวจบในขั้นตอนเดียว

คุณสมบัติพิเศษอีกประการคือเมื่อเวลาผ่านไปหากเกิดน้ำใต้ดินไหลเข้ามาในบริเวณเดิมไฮโดรเจลนี้ก็จะยังคงทำปฏิกริยาบล็อกน้ำได้เช่นเดิม

ด้านความปลอดภัยในการใช้งานและมิติความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฮโดรเจล ไม่มีส่วนประกอบของตัวทำละลาย    (Solvent-Free), ไม่มีสารพิษ (Non-toxic) ปราศจากสารระเหยที่เป็นพิษในอากาศ (No VOCs)

ใครคือผู้กำหนดว่าควรเลือกใช้วัสดุประเภทใด

การเลือกใช้วัสดุแต่ละประเภท มีปัจจัยหลักๆ อยู่ 2 ประการคือ งบประมาณและความเชื่ยวชาญของแอพพลิเคเตอร์

งบประมาณ เป็นตัวกำหนดหลักในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงหรือต่ำ ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว ดังนั้นหากมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุแต่ละประเภท จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่าจะนำเสนอวิธีการซ่อมแบบใด เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นหรือระยะยาว แบบถาวร ความคุ้มค่าและความคุ้มทุนในการซ่อมแซมแต่ละครั้ง

แอพพลิเคเตอร์ หรือผู้ติดตั้งเป็นอีกปัจจัยสำคัญ แอพพลิเคเตอร์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้วัสดุที่คุ้นชินกับการใช้งานและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามจะมีแอพพลิเคเตอร์ที่อินเทรนด์ คอยอัพเดทวัสดุใหม่ๆ เพื่อให้งานที่ออกมาไม่มีปัญหาภายหลัง เป็นการเก็บงานรอบเดียวเพื่อความคุ้มทุนทั้งในแง่ของค่าแรง ค่าวัสดุ และการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ใครคือผู้กำหนดเลือกใช้วัสดุ? คำตอบคือ “คุณ”

คุณสามารถเลือกโซลูชั่นแก้ปัญหาอย่างถูกจุด ใช้วัสดุที่ถูกต้อง เลือกแอพลิเคเตอร์ที่ถูกตัว ที่ทำงานอย่างถูกวิธี เพียงแค่นี้ปัญหาร้าว รั่ว ซึม ที่ยืดเยื้อเรื้อรังก็จะได้รับการซ่อมแซมแบบถาวร   เราจึงอยากแนะนำโซลูชั่นสำหรับงานซ่อมคอนกรีต ร้าว รั่ว ซึม ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวัสดุไฮโดรเจล ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เขื่อน อุโมงค์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถยืนยันถึงประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างถาวร

จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วง หัวลำโพง-บางแค โดยมีสถานีไฮไลท์ คือ สถานีวัดมังกร-สามยอด-สนามไชย ก่อนลอดแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังสถานีอิสรภาพ หลายคนอดไม่ได้ที่ต้องเก็บภาพของความโดดเด่นของแต่ละสถานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีสนามไชยที่ถือแลนด์มาร์ค ซึ่งได้รับการออกแบบตกแต่งแบบท้องพระโรงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

นอกจากความงดงามเลอค่าแบบพระราชวังโบราณที่เราสัมผัสได้แล้ว ยังมีความตื่นตาตื่นใจที่เราจะได้สัมผัสประสบการณ์ในการเดินทางโดยอุโมค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกในประเทศไทย คุณเคยสงสัยไหมว่าเจ้าอุโมงค์นี้เขาสร้างกันอย่างไรในแม่น้ำเจ้าพระยา

หลายคนอาจจินตนาการว่า ระหว่างทางที่รถไฟฟ้ากำลังวิ่งอยู่ในอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา คงจะตื่นเต้นไม่น้อย แต่ความจริงแล้ว การก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยานั้น ไม่ได้อยู่ในน้ำและไม่ได้อยู่ใกล้น้ำ แต่อยู่ในดินใต้แม่น้ำ อุโมงค์ช่วงลอดใต้จุดกึ่งกลางแม่น้ำมีความลึก 30.86 เมตร และแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่อุโมงค์ลอดลึกสุดประมาณ 20 เมตร ความลึกจากใต้ท้องน้ำถึงหลังอุโมงค์ 9.71 เมตร ที่จุดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

อุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำอยู่ระหว่าง สถานีสนามไชย กับสถานีอิสรภาพ มีระยะทางระหว่างสองสถานีนี้ที่ 1,254.23 เมตร ทำให้ต้องมีปล่องระบายอากาศระหว่างทาง และยังใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน

ลักษณะการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินนี้ใช้วิธีการขุดเจาะโดยใช้หัวเจาะ TBM โดยทำการขุดเจาะด้วยระบบ Earth Pressure Balance เป็นระบบที่คงแรงดันดินขณะเดินเครื่องขึดเจาะ เพื่อนป้องกันความเสียหายจาการทรุดตัวของอาคารรอบข้าง เมื่อทำการขุดเจาะไปแล้วจะมีการติดตั้งผนังอุโมงค์ตามไปเรื่อยๆ โดยชิ้นส่วนที่ติดตั้่งจะเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Tunnel Segment) มาประกอบกันเป็นผนังของอุโมงค์ เซ็กเมนต์ชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ที่มาประกอบกันนี้ ต้องการการติดตั้งวัสดุเพื่อปิดทับรอยต่อของแต่ละเซ็กเมนต์ เพื่อป้องกันน้ำที่อาจซึมไหลเข้ามาในอุโมงค์ได้ สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษในขั้นตอนการติดตั้งนี้ คือต้องระวังการป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินซึมเข้ามาในอุโมงค์

เรื่องน่าตื่นเต้นของวิศวกรรมการก่อสร้างใต้ดินนี้เป็นความท้าทายของงานก่อสร้างใต้ดินประเทศไทย คอร์มิกซ์ภูมิใจหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จในโครงการนี้ และถูกรวบรวมเป็นเรื่องราวในซีรี่ย์ สุดยอดความสำเร็จของคอร์มิกซ์  (Successful Story of CORMIX)