คอร์มิกซ์ เปิดอบรมหลักสูตร Concrete Repair 360° ตอน ระบบเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต

เมื่อเร็วๆมานี้ บริษัท คอร์มิกซ์ รู้สึกดีใจที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Power Pro Construction ที่ให้เราเป็นโค้ช ฝึกอบรมหลักสูตร Concrete Repair 360° ตอน ระบบเสริมกำลังโครงสร้าง Carbon Fiber /Plate

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นผู้หญิง ล้วนแล้วแต่มากด้วยความสามารถกันทุกท่าน  บรรยากาศในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นกันเอง สนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติครบถ้วน

    นำทีมโดยวิทยากรจากฝ่ายเทคนิคของเรา ที่ได้มอบความรู้ แบบไม่มีกั๊ก ให้ทุกท่านนำไปใช้งานได้จริง ภาพบรรยากกาศ

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพมหานคร

สนใจผลิตภัณฑ์สอบถามได้ที่ www.cormix.com โทร. 02-917 3955-8
TECHNOLOGY UPDATE
Share