คอร์มิกซ์ เปิดตัวสินค้ากันซึม ระบบคริสตัลไลน์ หรือ กันซึมแบบตกผลึก ในงาน The Big Five 2018 (Dubai) International Building & Construction Show

วันนี้ คอร์มิกซ์ ได้เปิดตัวสินค้ากันซึม ระบบคริสตัลไลน์ หรือ กันซึมแบบตกผลึก ในงาน The Big Five 2018 (Dubai) International Building & Construction Show  ซึ่งเป็นงานก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ ดูไบ เวิร์ลด์ เทรด เซ็นเตอร์

นวัตกรรมกันซึมที่คอร์มิกซ์ แนะนำในงานนี้คือ คอนไทท์ ซีล เอซี (Contite Seal AC) – กันซึมระบบคริสตัลไลน์ ที่บ่มคอนกรีตด้วยอากาศ (Air Curing) ไม่ต้องบ่มน้ำ   คอนไทท์ เอช-เอช-เอช (Contite HHH) – เทคโนโลยีกันซึมทุกมิติ ด้วย 3 คุณสมบัติพิเศษ ไฮโดรฟิลิค (Hydrophilic) เมื่อคอนกรีตสัมผัสน้ำจะสร้างผลึกทำหน้าที่กันซึมและปกป้องตลอดอายุคอนกรีต, โฮโดรโพบิค(Hydrophobic) ช่วยป้องกันและลดการแทรกซึมของน้ำที่จะเข้ามาในคอนกรีต และ ไฮโกรสโคปิค (Hygroscopic) ช่วยดูดความชื้นจากอากาศบริเวณผิวคอนกรีต และ คอร์มิกซ์ เอชทูโอ สต็อป (Cormix H2O Stop) ที่มีคุณสมบัติ ป้องกันการรั่วซึมตลอดอายุคอนกรีตและป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต

การแสดงสินค้าสินค้าครั้งนี้ คอร์มิกซ์มุ่งเจาะตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อขยายการเติบโตในตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น

Share this post