คอร์มิกซ์ ร่วมสนับสนุนการจัดฝึกอบรม อุโมงค์ชั้นดิน (Tunneling in Soft Ground)

คอร์มิกซ์ ร่วมสนับสนุนการจัดฝึกอบรม อุโมงค์ชั้นดิน (Tunneling in Soft Ground) กับ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดยมีการออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ คอนไทท์ เอชพีดับเบิ้ลยูเอ็ม ผลิตภัณฑ์กันซึม ไร้รอยต่อ ชนิดเมมเบรน สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ และคอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอสวัน จาระบีสำหรับเครื่องขุดเจาะทีบีเอ็ม (Tunnel Boring Machines: TBM) โดยมีทีมเทคนิคบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างเจาะลึก

Share this post