คอร์มิกซ์เปิดอบรมหลักสูตร Concrete Repair 360°

คอร์มิกซ์เปิดอบรมหลักสูตร Concrete Repair 360°
เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม workshop ฝึกอบรมหลักสูตร  “Concrete Repair 360° ” ให้กับ  บริษัท Home Solutions และ STS Construction
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ติดตั้งและประโยนช์ความคุ้มค่าที่โครงการจะได้รับ
โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญวัสดุเคมีภัณฑ์ก่อสร้างจากทีมบริการด้านเทคนิคช่วยเสริมความรู้ด้านการใช้งานทั้งทางด้านภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติในการใช้งานจริง ชมภาพบรรยากาศในงาน
คอร์มิกซ์ พร้อมเป็นหนึ่งใน ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์การก่อสร้าง มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งใหม่ให้ก้าวไกลกว่าเดิม ควบคู่กับการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสอบถามได้ที่ http://bit.ly/37Y8Bew
สนใจผลิตภัณฑ์สอบถามได้ที่ www.cormix.com โทร. 02-917 3955-8
TECHNOLOGY UPDATE
Share