คอร์มิกซ์ ร่วมสนับสนุนการจัดฝึกอบรม อุโมงค์ชั้นดิน (Tunneling in Soft Ground)

คอร์มิกซ์ ร่วมสนับสนุนการจัดฝึกอบรม อุโมงค์ชั้นดิน (Tunneling in Soft Ground) กับ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดยมีการออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ คอนไทท์ เอชพีดับเบิ้ลยูเอ็ม ผลิตภัณฑ์กันซึม ไร้รอยต่อ ชนิดเมมเบรน สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ และคอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอสวัน จาระบีสำหรับเครื่องขุดเจาะทีบีเอ็ม (Tunnel Boring Machines: TBM) โดยมีทีมเทคนิคบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างเจาะลึก

Read more...

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4 (ทางยกระดับ) เพื่อเข้าชมเทคโนโลยีและเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ได้รับเกียรติจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4 (ทางยกระดับ) ทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการ PMCSC1 และผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและชมการนำเสนอการใช้งานผลิตภัณฑ์ High Solids Polyurethane Waterproofing Membrane, PU Injection, Grouting & Concrete Accessories เพื่อใช้งานสำหรับโครงสร้างทั้งตัวอาคารและลานจอดรถ ตลอดโครงการ

Read more...

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 เพื่อเข้าชมเทคโนโลยีและเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ได้รับเกียรติจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการ PMCSC1 , PMCSC2 และผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท กิจการร่วมค้า CKST (บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและชมการนำเสนอการใช้งานผลิตภัณฑ์ High Solids Polyurethane Waterproofing Membrane, PU Injection, Grouting Hydro Swelling Sealing Strip & Concrete Accessories เพื่อใช้งานสำหรับโครงสร้างทั้งตัวอาคารและลานจอดรถ ตลอดโครงการ

Read more...

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการไว้วางใจจาก โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด ของกรมชลประทาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ คอร์มิกซ์ เอเอฟแอล อาร์ที 1 (Cormix AFL RT1) ซึ่งเป็นน้ำยาผสมคอนกรีตเพื่อเร่งการเซ็ตตัวปราศจากอัลคาไลท์ เหมาะสำหรับใช้กับงานพ่นคอนกรีต (Shotcrete) เสริมเหล็กในอุโมงค์และการป้องกันความลาดชั้นของโครงสร้างที่ถาวรที่มีแนวหินเป็นส่วนสนับสนุน

Read more...