คอร์มิกซ์ ร่วมพันธมิตรทางธุรกิจ กับ CPAC

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ “Construction Solution” กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด หรือ ซีแพค (CPAC) หนึ่งในธุรกิจซีเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) เพื่อพัฒนาโซลูชั่นในการตอบโจทย์ลูกค้าอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีความต้องการการบริการอย่างครบวงจร โดยมีทีมผู้บริหารจากคอร์มิกซ์ฯ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ล่าสุดเพื่อเป็นโซลูชั่นร่วมกับซีแพคในการซ่อมแซมคอนกรีตอย่างยั่งยืน

Share this post