คอร์มิกซ์ ร่วมงานแสดงสินค้า Concrete Asia 2018

คอร์มิกซ์ ได้นำผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีตตัวอย่าง การจำลองความเสียหาย การแตกร้าว รวมถึงการซ่อมแซมคอนกรีต เพื่อให้ โครงสร้างกลับมามีประสิทธิภาพมากขึน ในงานแสดงสินค้าและบริการ CONCRETE ASIA 2018 เมื่อวันที 6-8 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้า ฮอลล์ 7 อิมแพค เมืองทองธานี

Share this post