“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4 (ทางยกระดับ) เพื่อเข้าชมเทคโนโลยีและเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ได้รับเกียรติจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4 (ทางยกระดับ) ทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการ PMCSC1 และผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและชมการนำเสนอการใช้งานผลิตภัณฑ์ High Solids Polyurethane Waterproofing Membrane, PU Injection, Grouting & Concrete Accessories เพื่อใช้งานสำหรับโครงสร้างทั้งตัวอาคารและลานจอดรถ ตลอดโครงการ

Share this post