คอร์มิกซ์ ติวเข้มแอพพลิเคเตอร์ ลุยตลาดวัสดุงานซ่อมแซมโครงสร้าง สะพาน-ถนน-รันเวย์-ทางด่วน และเทคโนโลยีสำหรับงานกันซึม”

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ ได้จัดฝึกอบรมให้กับ Reptec Services Co.,Ltd. แอพพลิเคเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ถนน สะพาน รันเวย์ ทางด่วน และงานกันซึม ที่วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอร์มิกซ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับงาน ซ่อมแซมคอนกรีต ถนน และสะพาน โดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญวัสดุเคมีภัณฑ์เสริมความรู้ด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตชนิดยืดหยุ่น : Condur ARP (Elastomeric Concrete) เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมรอยต่อสะพานและ ถนนคอนกรีต
  2. ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เกร้าท์พิเศษไม่หดตัว และแข็งตัวได้รวดเร็ว : Congrout RES (Rapid Early Strength Non Shrink Grouts) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมผิวหน้าคอนกรีตที่เสียหายหรือใช้ในบริเวณที่ต้องสัญจรหรือรับน้ำหนักอย่ำงรวดเร็ว
  3. ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์มอร์ต้าฉาบซ่อมสำหรับซ่อมแซมคอนกรีตและป้องกันการกัดกร่อน : Conpatch 600MCI (Structural Repair Mortar Incorporating a Corrosion inhibitor)
  4. ผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นผิวคอนกรีตสำหรับป้องการสึกกร่อนและเป็นสนิม ในโครงสร้างคอนกรีต : Conpatch NCI (Surface applied migrating corrosion inhibitor)
  5. ผลิตภัณฑ์คาร์บอนไฟเบอร์สำหรับเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างคอนกรีต และสะพาน : Condur CF HP Fabric & Condur CF Plate (Carbon Fibre for Structural Strengthening) ที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกงานซ่อมแซมและการเสริมความแข็งแรงให้กับงานซ่อมแซมคอนกรีต

รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มงานกันซึมที่มีเทคโนโลยีช่วยปกป้องโครงสร้างให้คอนกรีตมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานอย่างกลุ่มคริสตัลไลน์อีกด้วย

 

Share this post